ჩვენ შესახებ

ვებ პორტალი “MULTIMEDIA.GE” დაარსდა 2018 წლის 23 ოქტომბერს, ქალაქ თბილისში.

ჩვენ გთავაზობთ როგორც მიმდინარე ახალ ამბებს, ასევე თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა სახის ინფორმაციას.