რეკლამა

ვებ საიტი MULTIMEDIA.GE მკითხველს სთავაზობს მიმდინარე და აქტუალურ სიახლეებს პოლიტიკის, საზოგადოების და სოციალური თემატიკის შესახებ.

გთავაზობთ სარეკლამო-საბანერო მომსახურებას. თქვენი რეკლამა ყველაზე ეფექტურ ადგილზე განთავსდება ყოველი სიახლის თავში ან ბოლოში და მას ყველა მკითხველი იხილავს.

სარეკლამო პირობები

კომპანიის ბანერის განთავსება ვებ საიტის ცენტრალურ ნაწილში, ზომით 728X90
ბანერის განთავსება ყოველი სიახლის თავში, ან ბოლოში ზომით 800X100

თქვენი საქმიანობის შესახებ ტექსტური ინფორმაციის განთავსება, ასევე შესაძლებელია ფოტო-ვიდეოგადაღება. და მონტაჟი, გახმოვანება, რაც უფრო ეფექტურს გახდის რეკლამას და მკითხველს გაცილებით მეტ ინფორმაციას მიაწვდის თქვენ შესახებ.

საინფორმაციო მომსახურების პირობები

გთავაზობთ სარეკლამო-საინფორმაციო მომსახურებას, რაც გულისხმობს თქვენი საქმიანობის ან თქვენი კომპანიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების და სიახლეების შესახებ ტექსტურ, ფოტო ან ვიდეომასალის განთავსებას ახალი ამბების ზოლში.

თვის განმავლობაში თქვენ მიერ მოწოდებული პრეს-რელიზების და ფოტომასალის განთავსებას ულიმიტოდ.

თქვენ მიერ მომზადებული ტექსტური ან ფოტო-ვიდეო მასალის შემთხვევაში 1თვის მომსახურების ღირებულება შეადგენს 300 ლარს.

ჩვენ მიერ, თქვენი კომპანიის შესახებ მომზადებული ტექსტური ან ფოტო-ვიდეომასალის მომზადების მომსახურების ღირებულება შეადგენს 500 ლარს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

577 13 11 12

NEWS@MULTIMEDIA.GE