22 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

604
წაკითხვა/ნახვა
IMG.GE

კურო

ცხოვ­რე­ბის შეც­ვლის, თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი გაქვთ. სა­ნამ გა­რის­კავთ, დარ­წმუნ­დით, რომ თქვე­ნი ნა­ბი­ჯე­ბი სწო­რი და გათ­ვლი­ლია. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის­თვის.

ტყუ­პი

და­აკ­ვირ­დით ახალ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან. გავ­ლე­ნი­ა­ნი მე­გობ­რე­ბი მფარ­ვე­ლო­ბას გა­გი­წე­ვენ. ეცა­დეთ, იმოქ­მე­დოთ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად, არა­ფე­რი და­კარ­გოთ, გა­მოგრჩეთ.

კირჩხი­ბი

დღეს უფა­სოდ მი­ი­ღებთ ყვე­ლა­ფერს, რაც გსურთ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მზრუნ­ვე­ლო­ბი­თა და ყუ­რა­დღე­ბით აგავ­სე­ბენ. შე­იძ­ლე­ბა უფრო პრეს­ტი­ჟუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი შე­მოგ­თა­ვა­ზონ. ან შე­გეც­ვა­ლოთ ინ­ტე­რე­სე­ბი, სწავ­ლის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ.

ლომი

საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზეც იფიქ­რეთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი ან უქ­მე­ებ­ზე ქა­ლა­ქი­დან გა­ემ­გზავ­რეთ. სა­ღა­მოს კარ­გია მა­სა­ჟი, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე სე­ირ­ნო­ბა.

ქალ­წუ­ლი

ცვლი­ლე­ბე­ბის დღეა, რა თქმა უნდა, თუ მზად ხართ. რაც მთა­ვა­რია, არ­ჩე­ვან­ში არა­ვინ შეგ­ზღუ­დავთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეცა­დეთ, ისე მო­იქ­ცეთ, რომ იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი არ დარ­ჩეთ.

სას­წო­რი

მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ხართ. ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბის­თვი­საც გა­მო­ნა­ხეთ დრო. ნუ იდარ­დებთ, თუ ძლი­ე­რი კონ­კუ­რენ­ტი გა­ჯო­ბებთ, მო­მა­ვალ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ი­მარ­ჯვებთ.

მო­რი­ე­ლი

სა­ღა­მომ­დე ფორ­ტუ­ნა გწყა­ლობთ. თქვე­ნი შრო­მა და­ფას­დე­ბა. კარ­გი დღეა მივ­ლი­ნე­ბი­სა და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით, უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან. ძი­ლის წინ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გა­ი­სე­ირ­ნეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

სპორ­ტუ­ლი აზარ­ტი გა­მოქ­მე­დებთ. თავ­შე­კა­ვე­ბა და დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ტრა­დი­ცი­ე­ბის, რე­ლი­გი­ი­სა და უცხო ენე­ბი­სად­მი.

თხის რქა

ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ, ხაზი გა­უს­ვით თქვენს ნი­ჭი­ე­რე­ბას, შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. ხალ­ხმა უნდა იცო­დეს, რა ტა­ლან­ტის მფლო­ბე­ლი ხართ. აი, პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში კი უპი­რა­ტე­სო­ბის მო­პო­ვე­ბას ნუ ეც­დე­ბით.

მერ­წყუ­ლი

თავ­გა­და­სავ­ლებ­ში თა­ვით ნუ გა­და­ეშ­ვე­ბით, სა­ნამ რუ­ტი­ნულ საქ­მე­ებს არ გა­უმკლავ­დე­ბით. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა, გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის­თვის.

თევ­ზე­ბი

დილა ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას უნდა და­უთ­მოთ. სა­ღა­მოს გა­ი­სე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს მო­უ­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი. შე­იძ­ლე­ბა უცხო ადა­მი­ან­საც კი გა­და­უ­შა­ლოთ გული ან პი­რი­ქით, მან გა­გან­დოთ სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი.

თქვენი კომენტარი?
IMG.GE