სტრასბურგმა დაადგინა, რომ პრეზერვატივზე თამარ მეფის გამოსახვა გამოხატვის თავისუფლებაა

პრეზერვატივების კომპანია “აიისა”-მ მოიგო სარჩელი სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქართული სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა პრეზერვატივზე მსგავსი გამოსახულებების დატანებას, გამოხატვის უფლების დარღვევა იყო. დავა შეეხებოდა საქართველოში “აიისას”-თვის დაკისრებულ ჯარიმებს და საქართველოს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ პრეზერვატივების შეფუთვაზე არსებული წარწერები და გამოსახულებები არღვევდა კანონს რეკლამის შესახებ და იყო … ვრცლად სტრასბურგმა დაადგინა, რომ პრეზერვატივზე თამარ მეფის გამოსახვა გამოხატვის თავისუფლებაა