ბოლო ამბები
ივნისი 16, 2024

სპონტანური შეკრება/მანიფესტაციის დროს ადგილობრივი თვითმმართველობის 5 დღით ადრე გაფრთხილების ვალდებულება არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი

დეკ18,2023
გაზიარება

2023 წლის 14 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი და სპონტანური შეკრების/მანიფესტაციის დროს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 5 დღით ადრე გაფრთხილების ვალდებულება არაკონსტიტუციურად მიიჩნია.

ამ ინფორმაციას საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს.

სხვა ამბების წაკითხვა