სოროსის ფონდის 2019 წლის ბიუჯეტი და პრიორიტეტები

704
წაკითხვა/ნახვა

ღია საზოგადოების ფონდი – ასე ჰქვია ორგანიზაციას, რომელსაც ჯორჯ სოროსი აფინანსებს და საქართველოში ცნობილია, როგორც სოროსის ფონდი.

ფონდს მსოფლიოს 120 ქვეყანაში აქვს ფილიალი, ევრაზიის ქვეყნებიდან 5 ფილიალი უკრაინაში, თითო ფილიალი კი ამ რეგიონის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში.

ოფიციალური მონაცემებით, სოროსის ფონდს გრანტების სახით საერთო ჯამში 15 მილიარდი დოლარი აქვს გაცემული.(50 ათასი გრანტი)  2019 წლის ბიუჯეტი კი 1. 1 მილიარდი დოლარია, რომელიც 120 ქვეყანაში ნაწილდება პრიორიტეტების მიხედვით.

ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო ევრაზიის რეგიონშია შეყვანილი და ქვემოთ ჩამოთვლილ მიმართულებებზე შემდეგი რაოდენობის თანხაა გამოყოფილი, რომელიც თავის მხრივ რეგიონის ქვეყნებზე ნაწილდება. (საქართველო, სომხეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ტაჯიკეთი.)


თანასწორობა და ანტიდისკრიმინაცია -2.1 მილიონი დოლარი

დემოკრატიული პრაქტიკა – $9.5 მილიონი დოლარი

ჯანმრთელობა და  უფლებები – 4.8 მილიონი დოლარი

უმაღლესი განათლება -700 ათასი დოლარი

ბავშვთა ადრეული განათლება – 2.9 მილიონი დოლარი

ადამიანის უფლებები და ინსტიტუციები – 8.8 მილიონი დოლარი

ინფორმაცია და ციფრული უფლებები -600 ათასი დოლარი

ჟურნალიზმი -4.1 მილიონი დოლარი

იუსტიციის რეფორმები – 2.2 მილიონი დოლარი

ეკონომიკური მმართველობის განვითარება -2.9 მილიონი დოლარი

სხვა  ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალურ გვერდზე.

თქვენი კომენტარი?