“ლიბერთი ბანკი” არღვევს მორალურ პრინციპებს – დავით ჩიხელიძე

832
წაკითხვა/ნახვა

დავით ჩიხელიძე – არასამთავრობო ორგანიზაცია “ახალგაზრუდლი ცენტრის” ხელმძღვანელი


მინდა საზოგადოების, სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების ყურადღება, ერთ მეტად მნიშნელოვან საკითხზე გავამახვილო, საქმე ეხება პენსიის გაცემის მონოპოლიას და პენსიონრებზე სესხის გაცემის კაბალურ პირობებს. 

მოგეხსენებათ საქართველოში, პენსიის გაცემის ექსკლუზიურ უფლებას ლიბერთი ბანკი ფლობს,  არ ჰყავს კონკურენტი, შესაბამისად ბაზარზე პირობებს სწორედ ლიბერთი ბანკი ადგენს, საბედნიეროდ მისი 10 წლიანი მონოპოლია 2019 წელს სრულდება და იმედი მაქვს ახალ ტენდერში სხვა ბანკი/ბანკები გაიმარჯვებს.

დღევანდელი მოცემულობა კი კატასტროფული არის, ლიბერთი ბანკი პენსიონრებზე სესხს 31.35%ში გაცემს, ეს პროცენტის მინიმალური ოდენობა არის და პენსიონერის ასაკის და გასაცემი სესხის მოცულობის შესაბამისად შესაძლოა მოიმატოს, ეს ხდება იმ დროს, როცა ჩვენს ქვეყანაში სტანდარტული სამომხმარებლო სესხი გაცემა 12 % -შიც კი ხდება.

მართალია, “ლიბერთი ბანკი” არ არღვევს კანონს, მაგრამ ის არღვევს მორალურ პრინციპებს, ესეც იმ შემთხვევაში თუ მათ მორალი გააჩნიათ…. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ლიბერთი ბანკის მოქმედება არის პენსიონერთა ძარცვა! დღეს სახელმწიფო პენიას, დაახლოებით 900 000 ადამიანზე გაცემს, მათ ნახევარს კი ბანკის ვალი აქვს (420 000 პენსიონერს) პირველ რიგში ვთქვათ რა არის პენსია, ეს არის გადასახადი,(ფულადი უზრუნველყოფა) რომელსაც სახელმწიფო უხდის პირებს(გარკვეულ კატეგორიას) ეს არის სახელწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა, ვალდებულება რომელსაც ასრულებს (აქ მხოლოდ პენსია არ იგულისხმება, ეს არის სხვადასხვა პროგრამე რომელიც სოციალურად დაუცველებზე და პენსიონრებზე არის გათვლილი) მაგრამ არაკეთლსინდისიერი ბიზნესი, ახდენს სახელწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის დაკარგვას.

მოვუწოდებ სახელმწიფოს და ეროვნულ ბანკს,  შემუშავდეს ახალი რეგულაციები, რომელიც ერთის მხრივ არ დააზარალებს ბიზნესს, მაგრამ ასევე არ დაახრჩობს პენსიონერს, რადგან დღევანდელი მოცემულობით ვხედავთ, რომ სახელწიფოს მიერ გაცემული ფულადი სახსრები არ ხმარდება მის მთავარ მიზანს, ის არ მიდის ადრესატამდე, არამედ ის ემსახურება კონკრეტული ბიზნესის ზრდას, რაც არასწორი და დაუშვებელია.

როგორც აღვნიშნე 2019 წელს იწურება სახელმწიფოს მხრიდან „ლიბერთი ბანკთან“ საპენსიო მომსახურებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა. საჭიროა მოხდეს საპენსიო მომსახურების გაწევის ალტერნატიული წყაროს მოძიება და აღნიშნული მომსახურება რამდენიმე ბანკმა განახორციელოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბაზარზე ისევ იქნება ერთი მონოპოლისტი კომპანია, რომელიც ბაზარს პირობებს უკარნახებს და საპენსიო სესხის გაცემას ისევ კაბალურ პირობებში გააგრძელებს, ამიტომ აუცილებია სახელწიფოს მხრიდან ახალი ტენდერის გამოცხადების დროს, საპენსიო პირობებში ჩაიდოს პენსიონერის დაცვის მექანიზმები, რომ არცერთ ბანკს აღარ ქონდეს შესაძლებლობა ფული მოსახლეობის ყველაზე შეჭირებული ნაწილის ხარჯზე იშოვოს.

თქვენი კომენტარი?