ბოლო ამბები
მაისი 26, 2024

დამტკიცდა ახალი კანონი, რომელიც მძღოლს გარკვეულ ადგილებში ზამთრის საბურავების გამოყენებას ავალდებულებს

დეკ16,2023
გაზიარება

2024 წლის 1- ლი იანვრიდან ამოქმედდება ახალი კანონი, რომლის  თანახმად, პირველი დეკემბრიდან პირველ მარტამდე პერიოდში, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ზონებში/გზის მონაკვეთებზე გადაადგილებისას სავალდებულო იქნება სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით აღჭურვა.

ამასთან, განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით, შესაძლოა დადგინდეს ზემოაღნიშნული პერიოდისგან განსხვავებული დროის მონაკვეთი ან დაწესდეს დამატებითი მოთხოვნა, სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებთან ერთად მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით აღჭურვის შესახებ.

სანქციად წესდება ჯარიმა 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობაზე მინიჭებული ქულები 5 ქულით შემცირება.

ზამთრის საბურავების ტექნიკური მახასიათებლები საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება. კანონი 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება

სხვა ამბების წაკითხვა